Introduktion til samtaleterapi

OM SAMTALETERAPI

Samtaleterapi, også kaldet psykoterapi, er en dokumenteret effektiv måde hvorpå man arbejder med menneskets psykiske, mentale og følelsemæssige liv.

Det kan være selvudvikling. Det kan være hjælp til at overvinde svære psykiske eller følelsesmæssige tilstande som depression, angst og lignende. Det kan være hjælp til at ændre de livs- og værensmønstre, man har opbygget, men som ikke længere er hjælpsomme eller på linie med ens livsværdier. Det kan være en hjælp til at højne kvaliteten, samværet eller kommunikationen i par- eller familieforholdet.

Kort sagt: Samtaleterapi er et redskab der kan bruges til at bevæge, ændre eller opløse oplevelser og mønstre, som er hæmmende for livsudfoldelsen, friheden, selvopfattelsen, kvaliteten eller magten over eget liv. Og man kan bruge det til at ændre dynamikken i de relationer, man indgår i.

Samtalerne kan være i form af individuel terapi, par- eller familieterapi.

Er det individuel terapi kan du eksempelvis få hjælp ved angst, stress, depression, misbrug, skilsmisse, eller lavt selvværd. Du kan også få hjælp ved svigt, tab, overgreb, forkerthedsfølelse, ensomhed og meget andet.

Er det par- eller familieterapi vil fokus ofte være på jeres kommunikation, og hvordan I møder (henholdsvis går forbi) hinanden, og hvilke mekanismer, der danner denne dynamik hos lige netop jer. Med udgangspunkt i dette kan man se på, hvad der gør det svært for jer, og ikke mindst hvordan I kan ændre dynamikken imellem jer, så I kommer tættere på hinanden.

Effekten af psykoterapi er veldokumenteret

Som Psykiatrifonden fremhæver, er der masser af undersøgelser, der viser, at der er god effekt af psykoterapeutiske samtaler. Det og meget mere kan du læse om her.

En uddannelse som psykoterapeut kræver, at du som terapeut selv har været i egenterapi, og er afklaret omkring dit eget psykologiske materiale.

Dette primært af tre grunde:

Derfor er de godkendte uddannelser til psykoterapeut MPF også typisk 4-årige og grundige. De indeholder både egenterapi og praktisk arbejde med at sidde som terapeut. Der ud over er der solid inføring i alle de relevante psykologiske og udviklingsmæssige temaer, som er i spil, når man har med mennesker at gøre.

Der er mange forskellige retninger inden for psykoterapien. Flere undersøgelser dokumenterer, at der ikke er forskel på effekten af terapien om du går til psykolog eller psykoterapeut. På samme måde er der heller ikke nogen signifikant forskel på effekten af de forskellige psykoterapeutiske retninger. Du kan læse meget mere om de forskellige psykoterapeutiske retninger samt om terapi i det hele taget her hos Psykiatrifonden.

Sådan er samtaleterapi hos mig

Først og fremmest er den anerkendende, nærværende, tryg, nærværende og kontaktfuld. Jeg arbejder nænsomt og respektfuldt med den fælles kontakt til, hvad der fylder hos dig samt hvordan du kan håndtere eller frigøre dig fra det. Det kan også være, du har et helt andet behov, og så er det det, vi forholder os til.

Jeg vil næsten garantere, at jeg vil komme til at udfordre dig i forhold til måden, du er i dit liv på. Omvendt vil jeg også være en tryg og klippefast støtte i din personlige proces.

Fundamentet for min tilgang til arbejdet med klienter er gestaltterapeutisk. Det kan du læse mere om her på Sundhedsguiden. Mit menneskesyn beskriver jeg som humanistisk eksistentialistisk. I denne forbindelse betyder dette, at jeg anerkender, respekterer og tager ethvert menneske alvorligt som et selvstændigt og ligeværdigt individ. Et individ som selv skal sætte retningen og definere de grundlæggende værdier i sit liv. Et individ som selv har ansvar for sit eget liv og oplevelsen af dette.

Vi er i praksis styret af vort centralnervesystem. Krop, sind, psyke og følelser arbejder tæt sammen. Men når ting er eller har været svære at overskue eller være i, så forlader vi på en måde kontakten til os selv. Derfor arbejder jeg meget med at genoptræne opmærksomheden på kropslige, mentale og følelsesmæssige sansninger, billeder, følelser og minder. Opmærksomhed på det, som kroppen husker og kan fortælle dig, hvis du mærker efter og håndterer signalerne adækvat. Derved vil du kunne opleve og erkende værdifulde personlige oplysninger både forståelsesmæssigt, intellektuelt og kropsligt. Der bliver etableret forbindelse og sammenhæng mellem hoved, krop og følelser. Det er denne din indre oplevelse, forståelse og anerkendelse af dig selv, der gør det muligt for dig at skabe bevægelse i forhold til hvor du er.

Scroll to Top
Psychological therapy
Sådan kan jeg hjælpe dig

Har du brug for hjælp til at overvinde angst, depression, lavt selvværd, stress eller andet?
Ring straks og få 15 minutters gratis og uforpligtende konsultation.

Du kan også bare indtaste dine oplysninger herunder, og så vil jeg kontakte dig snarest muligt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.